Gąbczaste groty i torfowiska

W kawiarni Black Woolf Coffee w Katowicach (luty – maj 2023)

Do spisania tytułu wystawy zainspirowała mnie twórczość malarki, Teresy Pągowskiej, którą poznałam odwiedzając wystawę, „Głębiej niż moje wiem”  w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Przywołane w opisie kuratorskim zdanie, wypowiedź Pągowskiej, rezonuje we mnie od momentu zetknięcia się z jej obrazami. Nieustannie zadaję sobie pytanie: „co jest poza moim wiem?” Co kryje się w głębinach ciała? Jak czeluść ta mówi? Gestem? Znakiem? Dźwiękiem? Dlaczego daje o sobie znać? Czy jest przyjazna czy wroga? W tych rozważaniach wymagane jest doświadczenie grotołaźnicze. Emocjonalna speleologia wypełniana za pomocą mazaków. Poniższe zdjęcia są autorstwa Bastka Łąkasa.